آشپزخانه محتوا ؛ اهمیت تولید محتوا در مبدا

آشپزخانه محتوا ؛ اهمیت تولید محتوا در مبدا

شاید از عنوان این نوشتار متعجب شوید و از خود بپرسید که آشپزخانه محتوا چه ربطی با ویژگیهای سایت سشات دارد اما در صورتی که تا حدودی از “چیستی محتوا” آگاهی داشته باشید و تا انتهای این مقاله را نیز با ما همراه شوید متوجه خواهید شد که چندان بیراه هم گفته نشده است.

 

آشپزخانه محتوا چیست؟

همانطور که همه می دانند برای پخت غذایی مطبوع، نیاز به مواد اولیه مناسب و با کیفیت است اما آیا بدون وجود آشپزی کاردان که مقادیر مشخص و معین از این مصالح و ادویه جات را در زمان مرتبط استفاده کند و حرارت متناسب و کنترل شده را بر آن اعمال نماید، می توان به تولید غذایی سالم و متعادل امید داشت؟ بدون شک خیر!
در کنار حضور آشپز خبره، مساله مهم دیگری هم هست که شاید کمتر به آن توجه شده باشد. این که وجود عشق است که به غذا، محتوا و غنا می بخشد. یکی از دلایل ماندگار شدن غذاهای مادربزرگها و مادران این مرز و بوم، چاشنی مغذی عشق بوده است و بس!
در کار تولید هرگونه محتوا و در آشپزخانه محتوا، نیز نیاز به هردو این موارد هست. اگر تفکر و توانایی تیم تولید محتوا کم باشد، محصول نهایی وزن کافی برای تامین انتظارات جامعه مرتبط را نخواهد داشت و به سرعت از دایره رقابت بیرون رانده خواهد شد و اگر تیم مربوطه، قوی اما خالی از عشق و درک و کنجکاوی کافی نسبت به تقاضای مشتریان خود باشند، به تدریج اقبال خود در این زمینه را از دست خواهند داد.

آشپزخانه محتوا عکس شماره 1

جمع گزینه های پیش رو

دنیای امروز دنیای جمع بندی گزینه هاست. حرکت تک بعدی می تواند به حذف مجموعه بیانجامد. علاوه بر این عدم حضور هر یک از گزینه های عقلانیت یا عشق در آشپزخانه محتوا منجر به درهم ریختگی و ایجاد اغتشاشات نامعلوم می گردد. بنابراین، ایجاد آگاهانه محتوایی با این خصایص بسیار سازنده خواهد بود.
زیر بنای وجودی آشپزخانه محتوا صرفا در کنار یکدیگر قرار دادن و ترکیب آگاهانه، هدفدار و مشخص اطلاعات تحت مدیریتی عشق ورز در حوزه تولید محتوا می باشد که باعث رشد و آگاهی موثر مخاطبان گردیده و در ارتقا یا تغییر ذائقه آنان نیز تاثیر به سزایی خواهد داشت.