اثرات محتوا بر زندگی فردی و مشترک

اثرات محتوا بر زندگی فردی و مشترک

انسان نمي تواند بدون درک اثرات محتوا در زندگی، به حیات سالم ادامه دهد و به رشد و کمال برسد. محتوای زندگی هر فرد بستگی به نگرش و جهان بینی وی دارد و این امر، هیچ ارتباطی به تجرد یا تاهل ندارد. بنابراین، تولیدات محتوایی بر زندگی تمام انسانها و حتی سایر جانداران نیز موثر هستند.
گروه سشات، بر این باور است که تولید محتوای غنی، کاری بسیار تخصصی و حساس است که زمینه ها و آثار چندجانبه ای را دنبال می کند.

 

اثرات محتوا چیست؟

اثرات محتوا عموما بر مبنای مفید بودن و کاربردی بودن بنا می شود اما هستند محتواهای مسمومی که اثرات منفی بر ذهن و روان انسانها می گذارند.
برخی محتواها باعث سردرگمی می شوند و برخی دیگر خاصیت ایجاد تضاد و تناقض در انسان دارند.
در مقابل، محتواهای مستحکم و ریشه داری هم هست که انسان را به صلح، عشق، صداقت و یگانگی سوق می دهند.
با این توصیف، در دنیایی که دارای این قابلیت قدرتمند است که انسان را مثل کاه با وزش باد به اين سو و آن سو ببرد و از وی موجودي ناهماهنگ بسازد، آشنایی با آثار محتوا بر زندگی فردی و مشترک، ضروری است.
تزریق محتوا موجب می شود که انسان، تلاشهايي با گرايشهاي طبيعي و فردي انجام دهد اما اینکه اثرات محتوا با این توصیف چه خواهد بود، به سادگی قابل تشخیص نیست.

 

عکس شماره 1 ؛ اثرات محتوا

در گزینش اثرات محتوا به چه چیزی توجه کنیم؟

علی توکلی (مربی خودآگاهی یونگ) مینویسد: “در پی اصلاح جهانیم و هر لحظه به غرغر از مسولین مملکتی مشغول.
غافل از آنکه از ماست که بر ماست.
نمایندگان آفرودیت سرکوب شده را میچزانیم که چرا پریشان موگرینی‌اند در حالی‌که نگاه ساده‌ای به بطن جامعه نشان می‌دهد آفرودیت سرکوب‌شده‌مان سر به فلک گذاشته.
بطور روزمره دورویی را یاد فرزندان‌مان می‌دهیم و انگشت اتهام‌مان به سمت مجری نامدار متظاهر است.
شعار می‌دهیم دزدی بد است و تولید محتوا خوب. ولی نگاهی به کانال‌های تلگرامی نشان می‌دهد که مردم کانال‌های دزد محتوا یا عموما بی محتوا را بیشتر می‌پسندند.”
اصلا چرا راه دور می‌رویم؟
تا کی می‌خواهیم ادامه دهیم و مدام دیگران را متهم کنیم؟

بلی! این نتیجه روانشناسانه اثرات بدمحتوایی و بی محتوایی است.
بنابراین مهم است که در گزینش محتوا ابتدا به خودمان رجوع کنیم و حریصانه به سمت اطلاعات بی نهایتی که هر روزه بر سرمان آوار می شود، نرویم.