ارتباط با مشتری به صورت صحیح

ارتباط با مشتری به صورت صحیح

اصولا برای ایجاد ارتباط با مشتری به نحوی که موثر باشد و نهایتا بتواند منجر به افزایش فروش با ثبات گردد باید دریابید که مشتریانتان در چه جایگاهی هستند.

شما حتما باید بدانید که مشتریانتان بیشتر مربوط به کدام دسته یا گروه هستند، سن و سالشان چقدر است و کلا چگونه‌اند؟

با داشتن این اطلاعات شما خواهید توانست به مسایلی بپردازید که از نظر آنها جذاب باشد و اینگونه با مخاطب خود ارتباط

موثرتری خواهید داشت.

نویسنده