از تولید محتوای کسالت آور بپرهیزید و محتوای خود را حتما جذاب، خواندنی و قابل اشتراک گذاری بکنید

وبسایت بازسومو صد میلیون مقاله را آنالیز کرده و به نتایج زیر در مورد مقالات مشهور رسیده است:

  • مقاله نباید به صورت خلاصه باشد.
  • دارای تصویر باشد.
  • برانگیزاننده باشد.
  • به طریقی راهکار ارائه بدهد و این طریق، راحت باشد.
  • قابل اطمینان باشد.
  • گروه تاثیرپذیر داشته باشد.
  • به تناوب منتشر گردد.

وقتی این لیست را با وبسایتهای بی تو سی مقایسه می‌کنیم،متاسفانه باید گفت که انگار به عمد می‌خواهند برخلاف این قواعد عمل

کنند.وقتی که محتوایی بدین گونه است، حتی در جوامعی که اهل مطالعه هستند، نخواهد توانست توجه زیادی به خود جلب کند.

به طور مثال دو صفحه زیر را با هم مقایسه کنید تا تفاوت جذابیتهای بصری  را بهتر درک نمایید.

نویسنده