اهمیت استراتژی محتوا در چیست؟

اهمیت استراتژی محتوا در چیست؟

امروزه می گویند که محتوا پادشاه است. ولی آیا هر محتوایی این ویژگی را دارد؟ امروزه با پیشرفت تکنولوژی همگی ما دسترسی بالایی به فضای مجازی داریم و همگی ما محتوا تولید می کنیم. فضای وب امروزه پر شده است از انبوهی محتواهای گوناگون ولی کدام یکی از این محتواها می تواند پادشاه باشد؟ ممکن است واژه استراتژی محتوا را شنیده باشید. امروز می خواهم در مورد اهمیت استراتژی محتوا صحبت کنم.

اهمیت استراتژی محتوا در چیست؟

در علوم مهندسی و پایه واژه ای داریم به نام خط سیر که به مسیری اطلاق می شود که جسم در حال حرکت در طول مکان در یک بازه زمانی مشخص طی می کند. عوامل زیادی مانند سرعت، مسافت و خیلی از ویژگی های دیگر، به خصوص نحوه شروع، خط سیر را تعیین می کنند. و اگر در تعیین یکی از این المان ها خطایی صورت بگیرد و یا در محاسبه آنها بی دقتی شود خط سیر به هم خواهد ریخت و حال تصور کنید که در بحث نظامی چه تاثیر مخربی می تواند این به هم ریختگی داشته باشد! اگر سیبی بر سر در مقابل هدف گلوله باشید این شمایید که گلوله خواهد خورد و نه سیب روی سرتان!

این مثال نشان دهنده روند کاری محتوا است. در بحث محتوا نیز المان های زیادی تاثیر گذار بر هدفگیری آن است و کوچکترین محاسبه غلط و رعایت نکردن المانی خاص می تواند محتوای شما را در روند رسیدن به هدف شما بی ارزش کند و آن را از ابزاری سودمند و پادشاه به ابزاری صرفا هدرده منابع مالی و وقتی شما تبدیل کند.

امروزه استراتژی محتوا یکی از واجبات است و از حالت اختیاری در آمده است. اگر شما استراتژی محتوا نداشته باشید به هیچ عنوان نمی توانید از تمام پتانسیل محتوا استفاده کنید و اهدافی را که تمایل به رسیدن به آن ها از طریق محتوا را دارید به دست آورید. استراتژی محتوا با استفاده هدفمند از المان های خط سیر محتوا، عاملی مهم در موفقیت بازاریابی شما با محتوا است.

در آینده گروه تامین محتوا سشات این مفهوم مهم را بیشتر بررسی می کند.

نویسنده

شاید این گفته از ویرجینیا وولف کفایت کند: گاهی در رویا دیده ام که روز داوری فرا می رسد و فاتحان و وکیلان و دولتمردان بزرگ برای گرفتن پاداش شان می آیند(با تاج ها و رداها و نام هایی که روی ستون های مرمرین حک شده است) و خدا ما را که کتاب به بغل می آییم می بیند، به پترس قدیس رو می کند و می گوید: «نگاه کن! اینها بی نیاز از پاداشند چون خواندن را عاشق بوده اند.»