بازاریابی محتوایی و فرایند خرید

بازاریابی محتوایی و فرایند خرید

شاید مهمتر از درک مفهوم بازاریابی محتوایی، درک سود آن برای کسب و کار شماست.به این منظور باید مراحل فرایند خرید را بدانیم:

  • آگاهی : قبل از آگاهی، مشتری ممکن است نیازی داشته باشد، اما ازوجودآن و راه حلش بی‌خبر است.
  • جستجو: به محض اینکه مشتری از وجود نیاز مطلع شود، برای راه حل جستجو می‌کند.برای مثال خریدار ماشین سعی می‌کند دریابد چه ماشینهایی وجود دارد و آیا پاسخ به نیاز او می‌دهد یا نه.
  • توجه : در این مرحله مشتری محصولات مختلف انواع فروشندگان را مقایسه می‌کند تا مطمئن شود محطول با کیفیت را با قیمت مناسب دریافت می‌کند.
  • خرید : نهایتا مشتری تصمیم خود را می‌گیرد و وارد معامله می‌گردد.

تبلیغات و بازاریابی سنتی در دو مرحله آخر خیلی خوب عمل می‌کند اما  بازاریابی محتوایی در دو مرحله اول فرایند خرید با استفاده از افزایش آگاهی و آموزش مشتریان در مورد محصولی که قبلا توجهی به آن نداشتند، تاثیر خود را می‌گذارد. 

نویسنده