تعریف محتوا و بررسی مفاهیم مختلف آن

تعریف محتوا و بررسی مفاهیم مختلف آن

در مقاله قبلی خود چیستی محتوا را بررسی کرده و شما را با آن آشنا کردیم. در مقاله حاضر می خواهیم نگاهی بازتر و عمیق تر به مفهوم و تعریف محتوا کنیم و جنبه ها و مفاهیم مختلف آن را بیشتر بررسی کنیم. آشنایی با محتوا و درک درست از آن قبل از ورود به مباحثی همچون بازاریابی محتوا و استراتژی محتوا امری ضروری و مهم است. با گروه تامین محتوای سشات همراه باشید تا با محتوا بیش از پیش آشنا شوید.

تعریف محتوا

همانطور که قبلا هم اشاره شد، گستردگی تعریف محتوا و نگاهی که به آن می شود به تعداد افرادی است که می خواهند آن را تعریف کنند. همانطور که بنا به آن دیالوگ معرف: به تعداد افراد راه است برای رسیدن به خدا؛ به تعداد افراد هم تعابیر و نگاه های متفاوتی برای محتوا وجود دارد و هر فردی تعریف ذهنی متفاوت و مستقلی از این واژه دارد. ولی شاید بتوان کل نگاه ها را به دو دسته کلی تقسیم بندی کینم. نگاه به محتوا از منظر اطلاعات و نگاه به محتوا از منظر تجربه.

محتوا برابر با اطلاعات

این دید، محتوا را به مثابه اطلاعات در نظر می گیرید. اطلاعاتی که مخاطب خواهان دانستن آن است. اطلاعاتی که برای جواب سوال های مخاطب از قبیل چرایی، چگونگی، کی، چه مکان و غیره، در اختیار قرار می گیرد. از این دید، خواسته مخاطب اهمیت پیدا می کند و محتوا به عنوان اطلاعاتی که باید برای مخاطب هدف تامین شود، تبدیل به ابزاری می شود که باید هدفمند و با برنامه تامین شود تا بتواند نیاز مصرفی مخاطب خود را تامین کند.

محتوا برابر با تجربه

وقتی که در زندگی تجربه ای می کنید به این مفهوم است که با آن تجربه، چیزی در شما تغییر می کند و چیزی به شما اضافه می شود که معمولا درحالتی مفید، این اضافه شدن در جهت خوب تر شدن و بهبود زندگی شماست. نگاه به محتوا از منظر تجربه، آن را تبدیل به به ابزاری مفید، نتیجه گرا و هدفمند می کند. با این دیدگاه هر چیزی که ارزشی به زندگی مخاطب اضافه کند، محتواست که می تواند در جهت آموزش، شادکردن و یا هر جنبه دیگری از زندگی باشد. در این دیدگاه جنبه ارتباطی محتوا و اثرگذاری آن با مخاطب پررنگ تر می شود.

درک اهمیت محتوا و فهمیدن آن

امروزه به دلیل افزایش ارتباطات و دسترسی ها، محتوا جزیی ضروری و جدا نشدنی از هر تجارتی محسوب می شود چه برای فروشنده ها و تولید کننده و چه برای مصرف کننده ها. از طریق محتواست که مشتریان و مصرف کننده ها به اطلاعات برندها و تجارت های مختلف دسترسی پیدا می کنند و از طریق همین محتواست که مخاطب آن برند را تجربه می کند. اینکه بتوانیم برای رسیدن به مقصود مورد نظر بدون هدر رفت منابع، سرمایه و انرژی؛ بیشترین بازدهی را داشته باشیم باید درک درستی از محتوا و نحوه تولید و ارایه آن داشته باشیم تا بتوانیم ابزارها و روش های درست و کاربردی را به کار بندیم.

نویسنده

شاید این گفته از ویرجینیا وولف کفایت کند: گاهی در رویا دیده ام که روز داوری فرا می رسد و فاتحان و وکیلان و دولتمردان بزرگ برای گرفتن پاداش شان می آیند(با تاج ها و رداها و نام هایی که روی ستون های مرمرین حک شده است) و خدا ما را که کتاب به بغل می آییم می بیند، به پترس قدیس رو می کند و می گوید: «نگاه کن! اینها بی نیاز از پاداشند چون خواندن را عاشق بوده اند.»