جذاب باشید

همین که در تیم و استراتژی محتوای خود به درستی سرمایه گذاری کردید، دلیلی وجود ندارد که محتوای شما اثرگذار نباشد. کاری کنید که کارمندان شرکتتان معروف شوند.

اگر مطلب جذابی نداشته باشید مهم نخواهد بود که در چه شبکه‌ها و سایتهایی آن را به اشتراک می‌گذارید. تحقیقات نشان می‌دهد که مردم محتوایی را می‌خواهند که به آنها آموزش دهد چطور در اموراتشان بهتر عمل کنند.

برای آگاهی بیشتر در این زمینه به 10 درس از 10 برند برتر بازاریابی محتوایی مراجعه کنید.

نویسنده