خبری باشید

هرکسی که یک دوره روزنامه‌نگاری دیده باشد در مورد “هرم معکوس” شنیده است. به این صورت که مهمترین و جذابترین بخش خبر را در ابتدا می‌آورید و در ادامه بقیه داستان می‌آید. در دنیای پرمشغله امروز بیشترین خوانندگان می‌خواهند در ابتدای مطلب بدانند که در چه مورد دارند می‌خوانند و همچنین می‌خواهند آن مطلب از بقیه مطالبی که آنروز خوانده‌اند جدیدتر و متفاوت‌تر باشد.آنها را مجبور نکنید برای به دست آوردن اطلاعات مفید از مطلب شما بسیار تلاش کنند.

 

برای آگاهی بیشتر در این زمینه به 10 درس از 10 برند برتر بازاریابی محتوایی مراجعه کنید.

نویسنده