خوب مرتبط شوید

بازاریابی محتوایی نیز مانند هر استراتژی خوب رسانه‌ای، یک خیابان دو طرفه است. در کنار شنیدن حرفهای مشتریان باید از راههای موثری با آنان مرتبط شوید. این می‌تواند به معنای بهره‌گیری از امکاناتی مثل شبکه های اجتماعی در جهت ارتقا خدمات مشتریان باشد.

چه شما یک برند بین‌المللی مطرح را مدیریت می‌کنید چه یک مغازه کوچک را، مهم است که از هر مشتری که از شما سوالی می‌پرسد، مشکلی دارد یا نظری می‌دهد، تشکر کنید. برخی پاسخ شما را خواهند داد و برخی هم صرفا تشکر شما را در بین دوستان خود به اشتراک می‌گذارند تا نشان دهند با آنها ارتباط داشته‌اید.

 برای آگاهی بیشتر در این زمینه به 10 درس از 10 برند برتر بازاریابی محتوایی مراجعه کنید.

نویسنده