خوب گوش فرادهید

شناخت مخاطب به تنهایی کافی نیست بلکه باید به نظر آنها گوش دهید (و حتی در این صورت نیز باید او را بهتر بشناسید).به این منظور می‌توان از پلتفرمهای آماده مثل فیسبوک و توییتر و…استفاده نمود.

برای آگاهی از مطالب مربوط به شرکت با صنعت خودتان، بهتراست  مشتریهای آینده و رهبران صنعت در آن زمینه را در رسانه‌های جمعی دنبال کنید و اخبار روز را بدانید.

 

برای آگاهی بیشتر در این زمینه به 10 درس از 10 برند برتر بازاریابی محتوایی مراجعه کنید.

نویسنده