خودتان را بشناسید

تیمهای خانگی تامین محتوا می‌توانند با کمترین هزینه به منابع با ارزشی دسترسی بیاببند. در مقابل در شرکتهای بزرگی همچون اچ پی و ای بی ام بسیاری از نخبگان در زمینه‌های مختلف را می‌توانید بیابید و از راهنمایی آنها بهره‌مند شوید. مزیت رقابتی خود را بدانید و از آن استفاده کنید.

برای آگاهی بیشتر در این زمینه به 10 درس از 10 برند برتر بازاریابی محتوایی مراجعه کنید.

نویسنده