درمحتوا سرمایه گذاری کنید

برای به برتری رسیدن در بازاریابی محتوایی، شرکت شما باید منابع خود را در جهت ایجاد و نشر محتوای با کیفیت ساماندهی کند. حتی اگر این به معنای استخدام افراد با تجربه با دستمزد بالا یا به معنای خوب اندیشیدن در نحوه مکمل بودن محتوا در کنار بقیه کارها باشد، باز هم گذاشتن سرمایه و زمان در زمینه اشتراتژی محتوا، ارزشش را دارد.

برای آگاهی بیشتر در این زمینه به 10 درس از 10 برند برتر بازاریابی محتوایی مراجعه کنید.

 

نویسنده