مخاطب خود را بشناسید

همانطور که چند سال پیش از این در مورد رسانه های ارتباط جمعی گفته می‌شد، امروزه بازاریابی محتوایی به عنوان پدیده نوظهور بعدی شناخته می‌شود.

به گمان برخی اینها اجزا یک فلسفه واحد هستند : مخاطب را بشناس، به او گوش فراده، دریاب چه چیز برایش اهمیت دارد، به صورت انسانی با او مرتبط شو و محتوای سودمند و جذاب را که به او کمک می‌کند با او به اشتراک بگذار.

برترین برندهایی که در این زمینه کار کرده‌اند دقیقا می‌دانند با چه کسی می‌خواهند ارتباط برقرار کنند و استراژیهایی را برای مرتبط شدن با آن بخش از مشتریان به صورت معناداری پیاده می‌کنند.

 

برای آگاهی بیشتر در این زمینه به 10 درس از 10 برند برتر بازاریابی محتوایی مراجعه کنید.

نویسنده