نمایشگاه کتاب مشهد با نام نمایشگاه بین المللی کتاب ناشران جهان اسلام کار خود را آغاز نمود

نمایشگاه کتاب مشهد با نام نمایشگاه بین المللی کتاب ناشران جهان اسلام کار خود را آغاز نمود

نمایشگاه بین المللی مشهد از نهم آذر ماه مهمان نوزدهمین نمایشگاه کتاب مشهد است. این نمایشگاه با عنوان نوزدهمین نمایشگاه کتاب ناشران جهان اسلام برگذار شده و در کنار آن هشتمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس نیز در محل نمایشگاه دایر است. نمایشگاه کتاب ناشران جهان اسلام و نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس تا 15 آذر ماه ادامه دارد.

مشهد در سال 2017 پایتخت فرهنگی جهان اسلام عنوان گرفت که بدین مناسبت نمایشگاه کتاب امسال فعال تر شده و نشرهای خارجی بلاخص کشورهای اسلامی حضور پررنگ تری پیدا کرده اند. بدین منظور سالنی به نشر های خارجی اختصاص پیدا کرده است و هزار عنوان کتاب از 17 کشور در نمایشگاه حضور دارند. حضور ناشران داخلی نیز در این نمایشگاه قابل توجه است. در مجموع 970 ناشر داخلی و خارجی حضوری فعال در نمایشگاه کتاب مشهد امسال دارند.

نمایشگاه کتاب مشهد و جهان اسلام

هشتمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس نیز همزمان با نمایشگاه کتاب کار خود را آغازکرده است. در این نمایشگاه 6000 عنوان کتاب توسط 70 ناشر تخصصی دفاع مقدس از سراسر کشور ارایه شده است و قرار است از 50 عنوان کتاب در طول نمایشگاه رونمایی شود.

در طول نمایشگاه هر شب به یک شهر اختصاص داده شده است و با عنوان شب فرهنگی آن شهر مراسمی دیدنی برگزار می شود که شب دوم نمایشگاه به تربت حیدریه اختصاص داشت. از طرف دیگر هفته فرهنگی الجزایر نیز کار خود را آغاز نموده است که اجرای برنامه های ویژه در طول برگذاری نمایشگاه در این رابطه در نظر گرفته شده است.

حضور نویسندگان و مهمانان هم در این نمایشگاه پر رنگ است. روز دوم نمایشگاه مصطفی رحماندوست مهمان بچه های مشهدی بود.

نمایشگاه کتاب مشهد ناشران جهان اسلام

نوزدهمین نمایشگاه کتاب ناشران جهان اسلام و هشتمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس از 9 تا 15 آذر ماه از ساعت 10 تا 21 در محل نمایشگاه بین المللی مشهد مهمان کتاب دوستان و علاقه مندان به فرهنگ می باشد.

نویسنده

شاید این گفته از ویرجینیا وولف کفایت کند: گاهی در رویا دیده ام که روز داوری فرا می رسد و فاتحان و وکیلان و دولتمردان بزرگ برای گرفتن پاداش شان می آیند(با تاج ها و رداها و نام هایی که روی ستون های مرمرین حک شده است) و خدا ما را که کتاب به بغل می آییم می بیند، به پترس قدیس رو می کند و می گوید: «نگاه کن! اینها بی نیاز از پاداشند چون خواندن را عاشق بوده اند.»