همیشه در حال برآورد باشید

تا برآورد درستی نداشته باشید، نخواهید فهمید که استراتژی محتوایی شما جواب داده است یا نه؟

بیشتر شرکتها باید بفهمند که ترافیک سایتشان بیشتر از کجا می‌آید و چه مخاطبانی نهایتا به مشتری تبدیل می‌شوند؟ اگر به این اطلاعات دسترسی دارید آن را نگه دارید.

 

برای آگاهی بیشتر در این زمینه به 10 درس از 10 برند برتر بازاریابی محتوایی مراجعه کنید.

نویسنده