10 درس از 10 برند برتر بازاریابی محتوایی

10 درس از 10 برند برتر بازاریابی محتوایی

1-  مخاطب خود را بشناسید.

2- خوب گوش فرادهید.

3- خوب مرتبط شوید.

4- با خوانندگانتان در زمینه مشخص خودتان ارتباط داشته باشید.

5- خودتان را بشناسید.

6- خبری باشید.

7- همیشه در حال برآورد باشید.

8- همیشه بازگو کنید.

9- درمحتوا سرمایه گذاری کنید.

10-  جذاب باشید.

نویسنده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.