مدیریت محتوا

از ابزار بصری برای تامین محتوا استفاده کنید

هرچند نمی‌توان در برخورد اول متن را برآورد کرد ولی تصویر چیزیست که دیده می‌شود. به همین دلیل استفاده از ابزار بصری برای تامین محتوا ضروری است. البته صرف قرار دادن یک تصویر در کنار یک متن به معنای پربازدید…
بیشتر بخوانیم

مدیریت محتوا

مدیریت محتوا به معنای راهبری محتوای دیجیتال از زمان به وجود آمدن تا ذخیره یا حذف دایم آن است. محتوای مذکور می‌تواند تصویر، صدا یا مطلب چندرسانه‌ای باشد. مراحل مدیریت محتوای دیجیتال شامل: پدید آمدن ویرایش نشر بازنگری حذف سیستمهای…
بیشتر بخوانیم