انتخابات نمایندگان مدیران واحدهای فرهنگی دیجیتال

نتایج انتخابات نمایندگان مدیران واحدهای فرهنگی دیجیتال اعلام گردید

نتایج انتخابات نمایندگان مدیران واحدهای فرهنگی دیجیتال در تاریخ هجدهم بهمن ماه 1396 اعلام گردید. در این انتخابات بر اساس ماده شش ضوابط صدور مجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت واحدهای فرهنگی دیجیتال، تعداد 9 نفر از مدیران واحد های…
بیشتر بخوانیم