تاثیر رنگ بر خریداران

تاثیر رنگها در خرید، نکات مثبت و منفی برای خریداران

در این اینفوگرافیک سعی شده تاثیر رنگها در خرید و نقاط مثبت و منفی آنها روی احساسات خریداران را مطرح کنیم، مسلما دامنه رنگها و نکات مثبت و منفی آنها به همین تعداد اندک منتهی نخواهد شد. یک متخصص طراحی…
بیشتر بخوانیم

چگونگی تاثیر رنگ طراحی بر روی خریداران

رنگ در ساختار طراحی عنصری مهم و کلیدی می تواند به حساب آید. استفاده از رنگ همیشه باعث ایجاد حس بهتری در بیننده می نماید. در این اینفوگرافیک با مفهوم تاثیر رنگ طراحی بر نظر خریدار و استفاده از عبارات…
بیشتر بخوانیم