خدمات شهرداری مشهد

گروه سِشات در حال مذاکره با شهرداری مشهد

در دو هفته گذشته گروه تامین محتوا، طراحی گرافیک و انیمیشن سِشات چند جلسه مذاکره با مدیریت روابط عمومی و مشارکتهای مردمی معاونت خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد برگزار کردند. برگزاری این جلسات با هدف بررسی و امکان…
بیشتر بخوانیم