ساختار تامین محتوا

خوب گوش فرادهید

شناخت مخاطب به تنهایی کافی نیست بلکه باید به نظر آنها گوش دهید (و حتی در این صورت نیز باید او را بهتر بشناسید).به این منظور می‌توان از پلتفرمهای آماده مثل فیسبوک و توییتر و…استفاده نمود. برای آگاهی از مطالب…
بیشتر بخوانیم

10 درس از 10 برند برتر بازاریابی محتوایی

1-  مخاطب خود را بشناسید. 2- خوب گوش فرادهید. 3- خوب مرتبط شوید. 4- با خوانندگانتان در زمینه مشخص خودتان ارتباط داشته باشید. 5- خودتان را بشناسید. 6- خبری باشید. 7- همیشه در حال برآورد باشید. 8- همیشه بازگو کنید. 9-…
بیشتر بخوانیم