طراحی تبلیغاتی

گرافیک

واژه گرافیک از مصدر یونانی Graphein به معنای نوشتن گرفته شده است. ریشه آن در اصل به معنای خراشیدن، حک کردن و نقر کردن است. در روشهای تکثیر قدیمی روی سنگ یا مس را با عملی شبیه خراش دادن منقش…
بیشتر بخوانیم