لبخند

محتوای یک لبخند

برای توصیف محتوای یک لبخند ، ابتدای این نوشتار را با جملاتی از کریستین بوبن، نویسنده و فیلسوف شهیر فرانسوی آغاز می کنیم. آنجا که می نویسد: “لبخند از اندیشه باور كردنی‌تر است. لبخند، بسیار كارآمدتر و بسیار پُرمعنی‌تر است.…
بیشتر بخوانیم