محتوای انگیزشی

چگونه یک تولید کننده محتوای خوب شویم؟

بله، شما می توانید بدون توجه به میزان تجربه خود، یک تولید کننده محتوای خوب باشید. اما معمولا دو دلیل اصلی وجود دارد که مردم نمی توانند به این هدف برسند: 1. ترس: ترس هیچکس نمی شنود / نمی خواند /…
بیشتر بخوانیم

راهکارهای تشویق کارکنان بدون هزینه و اثربخش

در این اینفوگرافیک سعی کردیم به تعدادی از راهکارهای تشویق کارکنان برای مدیران فعال و نکته بین اشاره کنیم، راهکارهایی که نیاز به هزینه ندارند اما ایجاد انگیزه زیادی در کارکنان جهت همکاری هرچه بیشتر با مدیریت و انجام هر…
بیشتر بخوانیم