مدیریت محتوا

مدیریت محتوا

مدیریت محتوا به معنای راهبری محتوای دیجیتال از زمان به وجود آمدن تا ذخیره یا حذف دایم آن است. محتوای مذکور می‌تواند تصویر، صدا یا مطلب چندرسانه‌ای باشد. مراحل مدیریت محتوای دیجیتال شامل: پدید آمدن ویرایش نشر بازنگری حذف سیستمهای…
بیشتر بخوانیم