نرم افزار متن باز

سواد رسانه ای و فیلترینگ

بدون سواد رسانه ای ، اقدامات رسانه ها می تواند منجر به تهدید و تخریب اموال عمومی و امنیت عمومی ، شود. فیلتر شدن این روزهای پیام رسانهای قدرتمند و محبوبی همچون تلگرام و اینستاگرام ، سوالات و واکنشهای متفاوت…
بیشتر بخوانیم