نمایشگاه کتاب ناشران جهان اسلام

نمایشگاه کتاب مشهد با نام نمایشگاه بین المللی کتاب ناشران جهان اسلام کار خود را آغاز نمود

نمایشگاه بین المللی مشهد از نهم آذر ماه مهمان نوزدهمین نمایشگاه کتاب مشهد است. این نمایشگاه با عنوان نوزدهمین نمایشگاه کتاب ناشران جهان اسلام برگذار شده و در کنار آن هشتمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس نیز در محل نمایشگاه…
بیشتر بخوانیم